Mattilsynet har, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, sendt på høring et forslag til endring av den norske tilsetningsstofforskriften. Forslaget til endring innebærer oppheving av godkjenningen av bruk av tilsetningsstoffet titandioksid (E171) i næringsmidler i den norske tilsetningsstofforskriften. Saken er fremdeles på høring men det forventes at man i løpet av 2022 vil følge det utsendte forslaget.

Produsenter har allerede startet med å fase ut E171 i sine produkter, men produkter som allerede er sendt ut i markedet kan fremdeles selges til sluttbruker iht holdbarhets-/best før dato på produktet. 

Alle våre produkter som måtte inneholde E171 er merket, se artikkelbeskrivelsen. Vi jobber løpende med å erstatte disse produktene.

lagt til handlevogn